svanemerket-bkg

Svanens reise

Å være kjent er ikke nødvendigvis det samme som anerkjent. Jimmy Royal har utviklet ny kommunikasjonsstrategi med mål om at Svanemerket fremover skal engasjere like mye som de opplyser.

Anders Aakre, Kreativt ansvarlig

Svanemerket er landets mest kjente miljømerke. 19 av 20 Nordmenn kjenner til merket, men kun halvparten ser etter merket når de er ute og handler. Enda færre kan fortelle hva merkeordningen står for annet enn at den er for miljøet.

Sammen med Jimmy Royal har Svanemerket utviklet et kommunikasjonskonsept som flytter fokus fra generell miljøopplysning til historier rundt hvert enkelt produkts reise. Reisen defineres gjennom de ulike fasene et produkt går gjennom i løpet av sin levetid. All kommunikasjon skal belyse denne reisen med utgangspunkt og fokus på en av fasene.

Å snakke helhetlig og komplekst om miljø i kommersielle kanaler er en krevende øvelse. Tanken bak det nye kommunikasjonskonseptet var å trekke frem enkelthistorier som berører de ulike Svanemerkede produktene. Gjennom disse historiene forklares også reisen et produkt tar, fra råvarebruk gjennom produksjonsmetode og brukstid, før det igjen blir avfall som skal føres tilbake til naturen.

Å jobbe med gjengen fra Jimmy Royal er supert! De er dyktige, kreative og  engasjerte. Jeg ser fram til spennende løsninger utover høsten.

-Cathrine Elger, markedssjef Svanemerket

Nye nettsider er utviklet der fokus er flyttet fra høringsuttalelser og produktdetaljer til engasjerende historier som skal inspirere til å velge rett som forbruker. Det er også utviklet et eget magasinkonsept med delvis likt innhold som på web og som distribueres via samarbeidspartnere og merkebrukere videre ut til forbrukere.

Holdninger til miljø skapes i tidlig alder. For barn er det er utviklet et eget barnehagekonsept kalt Svanhilds Reise, et pedagogisk læringsopplegg om miljø for barnehagebarn. Prosjektet er blant annet frontet av Inga Marte Torkildsen og benyttes i dag aktivt i en rekke norske barnehager. Svanhilds Reise har også blitt tilpasset til mobil og lesebrett slik at også større barn skal kunne engasjere seg i miljøsaken.

Gjennom varme, nære og relevante historier brer Svanemerkets kommunikasjon i det norske forbrukerlandskapet seg ut. Målet er at det som påvirker hjertet skal opp til hodet og inspirere til handling for norske forbrukere.

— Se flere av våre arbeider: